cropped-lille-ugle.jpg

Det at blive set, hørt og forstået

Med skolereformen skal alle børn udvikle deres potentialer mest muligt – også de højt begavede. Bliver de her børn ikke udfordret, kan de fremstå som dovne, besværlige eller indadvendte. Og på sigt kan det gå udover deres skolevaner. Mange trækker sig fra fællesskabet og bliver ekskluderet, fordi kun få eller ingen forstår dem. Når de bliver hørt, set og forstået er de med til at højne det faglige niveau i klassen til gavn for alle. Internationalt har man i årevis arbejdet med Giftedness and Talented Children. Sammenlignet med udlandet er vi håbløst bagud. Vi har alle brug for at blive set, hørt og forstået.

Støt børn med høj IQ

Få information om hvem er de højt begavede børn, hvorfor de skal have støtte og hvilke udfordringer børn, forældre og fagpersoner ofte står i. Her kan du også finde information om hvilke intelligenstest og andre muligheder jeg tilbyder, for at kunne støtte og hjælpe børn, forældre og fagpersoner.

Jeg afholder workshop og samtaler med forældre med henblik på at blive klogere på sine børn, og komme med konstruktive værktøjer til at kunne imødese de særlige behov og udfordringer, der er ved at have et højt begavet barn.

Derudover afholder jeg faglige foredrag, oplæg og kurser i børneinstitutioner, skoler, på personale- og forældremøder. Jeg kan også bookes som bisidder til samtaler med skolen, institutioner med mere. Derudover IQ tester jeg også børn, der ønsker optagelse på Køge Private Realskole med flere.

 


Birgitte Arnvig
Kontakt mig på mail
Birgitte(@)arnvig.org.
Opgiv telefonnummer og jeg ringer tilbage.

CVR 37573795

Samarbejder med
Kompetencebroen
logo_broen