2016

ECHA – European Council High Ability
2.-5. marts 2016
http://www.echa.info

2015

Talentkonefrence Sorø
10. december 2015
www.sciencetalenter.dk

ATU – Akademiet for Talentfulde unge Øst
2. september 2015
Primært for gymnasiet
ungetalenter.dk

Nordisk Talentkonference – aflyst
15.-16. august 2015 Sorø
www.sciencetalenter.dk

World Counsil for Gifted and Talented Children
21st World Conference
10.-14. august 2015, Odense.
www.worldgifted2015.com

National talentdag i Folketinget
7. maj 2015, København.
Tilmelding på www.sciencetalenter.dk fra ca. 1. april 2015.

University College Copenhagen, UCC – Talentdag
21. april 2015
Tilmelding se UCC