I barren foroven finder du følgende artikler

1. Støt et højt begavet barn

2. Interview med lærer cand. theol Tine Winter Munch, fra Atheneskolen,
skolen for børn med særlige forudsætninger.

3. Interview med lektor Kirsten Blatzer fra Aarhus Pædagogiske Universitet

4. Identifikation af begavede og talentfulde elever – hvordan gør man? Samt tre tjeklister til identifikation for henholdsvis elev, forældre og lærere. Af lektor Poul Nissen fra Aarhus Pædagogiske Universitet