Siden år 2005 har jeg beskæftiget mig med højt begavede børn både privat og fagligt. Til daglig er jeg leder af SFO og Klub ved en af Danmarks største skoler i Lyngby-Taarbæk kommune. Her møder jeg ofte og spotter mange højt begavede børn. Derudover er jeg en del af kommunens Talentstrategiudvalg. I gennem årenes løb har jeg rådgivet og støttet mange familier i, hvordan de  støtter deres børn bedst. Tidligere medlem Gifted Childrens bestyrelse.

Faglig baggrund

Udover at være pædagog og bachelor i astronomi, er jeg uddannet cand.pæd. i kemi/fysik ved Danmarks Pædagogiske Universitet, journalist ved Danmarks Journalist Højskole og har en uddannelse i ledelse.

Birgitte Arnvig, april 2013.