Profil

Siden år 2005 har jeg beskæftiget mig med højt begavede børn både privat og fagligt. I mine 12 år som leder og 30 års erfaring med børn og unge, har jeg ofte mødt og spottet mange højt begavede børn. I gennem årenes løb har jeg rådgivet og støttet mange familier i, hvordan de hjælper og støtter deres børn bedst. Tidligere medlem Gifted Childrens bestyrelse.

Faglig baggrund
Jeg er uddannet cand.pæd. i kemi/fysik ved Danmarks Pædagogiske Universitet,  journalistuddannet ved Danmarks Journalist Højskole, har en talentvejlederuddannelse og en uddannelse i ledelse med mere.