Ofte har højt begavede børn brug for struktur og forudsigelighed. Simple opgaver kan virke overskuelige, mens mere komplicerede opgaver virker inspirerende og sjove. De kan have svært ved at få de mange tanker ned på papiret. De skal have hjælp til at strukturere deres dag, opgaver og lignende. Fx kan de have svært ved gruppearbejde. Her kan det være at de skal have hjælp til at strukturere arbejdet.

De fleste højt begavede børn lærer permanent, det vi sige, de lærer på én gang og glemmer det ikke igen. Derfor har de ikke samme behov for repetition som andre børn. Repetition virker demotiverende for højt begavede børn. Så undgå repetition og MADS = mere af det samme – til disse børn. Giv dem fx en test for at være sikker på, de kan det de skal, og indgå en aftale med dem, hvad de så kan lave i timen i stedet for.

Det kan være fristende, som lærer at bruge de kvikke børn som “hjælpelærer”, men det er en afvej. Der sker ikke noget ved at gøre det en enkel gang eller to. Men det skal være undtagelsen og ikke reglen.

Vær opmærksom på ikke at altid sætte de fagligt stærke elever sammen med de svage. De fagligt stærke elever har brug for at være sammen med ligesindede.

Børnene retter ofte fejl hos andre fx klassekammerater og lærere. Det kan for nogen virke provokerende, men man skal se på børnenes hensigt og ikke adfærd. De gør det i en god mening.