Det at blive set, hørt og forstået

Alle børn skal udvikle deres potentialer mest muligt – også de højt begavede. Bliver de ikke udfordret, kan de fremstå som dovne, besværlige eller indadvendte. Og på sigt kan det gå udover deres skolevaner. Mange trækker sig fra fællesskabet og bliver ekskluderet, fordi kun få eller ingen forstår dem. Når de bliver hørt, set og forstået er de med til at højne det faglige niveau i klassen til gavn for alle. Internationalt har man i årevis arbejdet med Giftedness and Talented Children. Sammenlignet med udlandet er Danmark håbløst bagud. Et skridt på vejen er, at alle børn i skolen skal screenes for høj begavelse. Brug siden her til at blive klogere på de højtbegavede børn, og hvordan du støtter dem bedst muligt. Alle børn brug for at blive set, hørt og forstået.