Siden er under opdatering – maj 2023

Alt materiale bliver tilgængeligt igen snarest

 
Det at blive set, hørt og forstået

Alle børn udvikle deres potentialer mest muligt – også de højt begavede. Bliver de her børn ikke udfordret, kan de fremstå som dovne, besværlige eller indadvendte. Og på sigt kan det gå udover deres skolevaner. Mange trækker sig fra fællesskabet og bliver ekskluderet, fordi kun få eller ingen forstår dem. Når de bliver hørt, set og forstået er de med til at højne det faglige niveau i klassen til gavn for alle. Internationalt har man i årevis arbejdet med Giftedness and Talented Children. Sammenlignet med udlandet er vi håbløst bagud. Vi har alle brug for at blive set, hørt og forstået.

Støt børn med høj IQ

Få information om hvem er de højt begavede børn, hvorfor de skal have støtte og hvilke udfordringer børn, forældre og fagpersoner ofte står i.