Foredrag
En-to timers varighed kr. 8.000,-. optil 25 deltagere.
Udgift til transport og bro må påregnes udenfor Storkøbenhavn.

Rådgivning og supervision
Til forældre og fagpersoner kr. 1.200,-. pr time
Udenfor Storkøbenhavn efter aftale.
Kan også foregå telefonisk eller på Skype.

Kurser
Aftales individuel.
Udgift til transporttid og bro må påregnes udenfor Storkøbenhavn.

INTELLIGENSTEST – der følger en udtalelse med ved alle test

RIAS Reynolds Intellectual Assesments Scales
RIAS er en kort og let administrerbar IQ test med nye danske normer baseret på 958 børn og voksne i alderen 3-99 år. Den består af to delprøver, der giver et mål for verbal IQ (VIK) og to delprøver, der giver et mål for nonverbal IQ (NIK). De fire delprøver giver tilsammen et IQ mål for det generelle intelligensniveau (GIK). Et mål for hukommelsesfunktionen (HI), normeret på den samme gruppe af personer, kan opnås gennem to delprøver, der måler henholdsvis verbal og nonverbal korttidshukommelse (Hogrefe.dk).

Kr. 4.500,-. med skriftlig udtalelse
Kr. 2.100,-. med skriftlig dokumentation af test


RIST – Reynolds Intellectual Screening Test
RIST –  er en screeningsudgave af RIAS, som korrelerer højt med RIAS. RIST omfatter en verbal og en nonverbal delprøve og er særlig velegnet til forskningsformål og til hurtig vurdering af, om en persons begavelsesniveau ligger inden for normalområdet (Hogrefe.dk).

Kr. 1.500,-.


RAVEN
Intelligenstest der måler den matematisk- logiske IQ. RAVEN eksisterer i tre forskellige udgaver – Standard Progressive Matrices, Coloured, Progressive Matrices og Advanced Progressive Matrices I og II. Testen er nonverbal. 

kr. 1.500,-.

PÆDAGOGISK TEST

CHIPS
En pædagogisk test der måler barnets udviklingstrin indenfor abstrakt tænkning, der er forbundet med IQ. Testen giver ingen IQ med en indikation på, hvor barnet udviklingsmæssigt befinder sig.

Kr. 1.500,-.

_

_

CVR 37573795

Alle priser er eksklusiv moms

Skriv et svar